My JSP 'left.jsp' starting page
当前位置: 首页 >

关于省政府采购处对专家库评审专家进行证书发放的通知

2015-04-20

  河南省财政厅

            为规范政府采购评审活动,省政府采购处将于4月30日之前对专家库中已启用的评审专家进行证书发放,自5月1日起各代理省直项目的代理机构将正式启用专家持证上网,无证人员将不得参与评审活动。请各代理机构及时通知项目负责人认真落实。

                                                                                                                                      河南省政府采购处